Belangen mkb cateraars ondergeschikt bij huidige cao-onderhandelingen


Catering - De Verenigde Ondernemende Contract Cateraars, kortweg VOCC genoemd, wil dat de cao niet alleen ten dienste staat van de grote cateraars, maar ook de belangen dient van mkb cateraars. In de oude cao staan nu te veel bepalingen die daarmee strijdig zijn, aldus de VOCC. Om meer evenwicht te brengen heeft de VOCC in de aanloop naar de cao-onderhandelingen in de contractcateringbranche voor het mkb belangrijke cao-onderwerpen besproken en deze kenbaar gemaakt aan de koepelorganisatie Veneca, waarbij de grotere cateraars zijn aangesloten. Helaas heeft de VOCC moeten constateren dat deze punten onvoldoende onder de aandacht zijn gekomen bij de cao-onderhandelingen. Dit heeft geleid tot een nieuwe cao contractcatering, waarbij de belangen van mkb cateraars op punten eerder zijn verslechterd dan verbeterd. Direct na het afsluiten van de nieuwe cao heeft de VOCC aangegeven het niet eens te kunnen zijn met een viertal onderdelen en aan Veneca verzocht deze punten te heroverwegen, zeker nu Veneca haar eigen achterban nog moest raadplegen. Dit heeft niet tot resultaat geleid. Algemeen verbindend Op 2 mei 2018 hebben de cao-partijen de cao aangemeld voor algemeen verbindend te laten verklaren bij de Minister van SZW. Tot 23 mei 2018 konden belanghebbenden bedenkingen indienen tegen deze aanvraag. De VOCC heeft haar bedenkingen bij de Minister ingediend, waarbij de Minister is verzocht een tweetal onderdelen van de cao niet algemeen verbindend te verklaren. De laatste weken is al meerdere malen in de media aandacht geweest voor het feit dat grootbedrijven de belangen van mkb-bedrijven onvoldoende respecteren. De VOCC is van mening dat dit binnen de contractcatering ook het geval is. De VOCC spreekt de wens uit dat cao-partijen in de cateringbranche in de toekomst meer rekenschap houden met de belangen van de VOCC-achterban. Het actief betrekken van de VOCC in de cao-discussie helpt daarbij. Bron: @FoodClicks Catering - De Verenigde Ondernemende Contract Cateraars, kortweg VOCC genoemd, wil dat de cao niet alleen ten dienste staat van de grote cateraars, maar ook de belangen dient van mkb cateraars. In de oude cao staan nu te veel bepalingen die daarmee strijdig zijn, aldus de VOCC. Om meer evenwicht te brengen heeft de VOCC in de aanloop naar de cao-onderhandelingen in de contractcateringbranche voor het mkb belangrijke cao-onderwerpen besproken en deze kenbaar gemaakt aan de koepelorganisatie Veneca, waarbij de grotere cateraars zijn aangesloten. Helaas heeft de VOCC moeten constateren dat deze punten onvoldoende onder de aandacht zijn gekomen bij de cao-onderhandelingen. Dit heeft geleid tot een nieuwe cao contractcatering, waarbij de belangen van mkb cateraars op punten eerder zijn verslechterd dan verbeterd. Direct na het afsluiten van de nieuwe cao heeft de VOCC aangegeven het niet eens te kunnen zijn met een viertal onderdelen en aan Veneca verzocht deze punten te heroverwegen, zeker nu Veneca haar eigen achterban nog moest raadplegen. Dit heeft niet tot resultaat geleid. Algemeen verbindend Op 2 mei 2018 hebben de cao-partijen de cao aangemeld voor algemeen verbindend te laten verklaren bij de Minister van SZW. Tot 23 mei 2018 konden belanghebbenden bedenkingen indienen tegen deze aanvraag. De VOCC heeft haar bedenkingen bij de Minister ingediend, waarbij de Minister is verzocht een tweetal onderdelen van de cao niet algemeen verbindend te verklaren. De laatste weken is al meerdere malen in de media aandacht geweest voor het feit dat grootbedrijven de belangen van mkb-bedrijven onvoldoende respecteren. De VOCC is van mening dat dit binnen de contractcatering ook het geval is. De VOCC spreekt de wens uit dat cao-partijen in de cateringbranche in de toekomst meer rekenschap houden met de belangen van de VOCC-achterban. Het actief betrekken van de VOCC in de cao-discussie helpt daarbij. Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

Tags: veneca vocc

Gerelateerd nieuws© 2022 FoodClicks.

  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Cookie beleid