Marcel Boekhoorn: ‘Hema is de molensteen kwijt’


Hema-deal – Het was spannend dit weekend wat er met warenhuis Hema ging gebeuren. Uiteindelijk kwam het tot een deal met een groep onduidelijke financiers, die bereid waren de opgebouwde schuld bij het warenhuis te saneren. Voor Marcel Boekhoorn betekende het dat hij buitenspel kwam te staan. Ook al was hij ook bereid de totale schuld te verminderen. Boekhoorn reageert allerminst als verliezer. Eerder teleurgesteld dat het hem niet is gelukt.

Zijn letterlijke reactie op het afketsen van de Hema-deal:

‘Hoewel ik er een gewoonte van heb gemaakt niet of nauwelijks te reageren op nieuwsberichten, wil ik voor de jongste ontwikkelingen rond de HEMA graag een uitzondering maken.

Ik ben mijn hele leven een bewonderaar van de HEMA geweest. Hoe grondleggers Leo Meyer en Arthur Isaac aan het begin van de twintigste eeuw een concern uit de grond stampten dat bijna honderd jaar na dato nog niets aan actualiteit ingeboet heeft, heb ik altijd indrukwekkend gevonden. Over de jaren volgde ik de HEMA dan ook met belangstelling, als klant, krantenlezer en natuurlijk ook met een schuin oog als ondernemer.

De manier waarop de diverse eigenaren de afgelopen jaren met de HEMA zijn omgesprongen, heeft mij altijd dwarsgezeten.

Eind 2018 was om juridische redenen de laatste mogelijkheid de HEMA over te nemen. Door de krankzinnige voorwaarden rond de torenhoge schuld zou een zogeheten “change of control” nadien nooit meer mogelijk zijn.

Ik heb toen besloten een poging te wagen en ben met toenmalige eigenaar Lion Capital overeengekomen de HEMA inclusief de veel te hoge schuldenlast over te nemen.

Direct na ons aantreden hebben we een aanvang gemaakt met het creëren van een andere, nieuwe en vernieuwende HEMA. Het ging dan niet zo zeer om het inbrengen van allerhande ideeën maar veeleer om het de HEMA teams de vrijheid geven hun energie en creativiteit de vrije loop te laten. Minder spreadsheet en meer vrijheid van handelen. Dit heeft hen in staat gesteld een aantal verrassende stappen voorwaarts te zetten. Ik denk natuurlijk met name aan de “asset light” expansie in onder meer Frankrijk, Amerika en Canada. In mijn beleving heeft een nieuw elan er ook toe geleid dat er ruimte kwam voor onconventionele concepten. De samenwerking met Jumbo waarbij het non-food HEMA assortiment op de schappen van de supermarkt komt te liggen, is een daadwerkelijk innovatie in de retail!

Alle vooruitgang ten spijt moest er natuurlijk wel iets aan de schuld gedaan worden.

Die schuld zat mij als ondernemer in meerdere opzichten dwars. Hij was natuurlijk veel te hoog maar het meest ergerlijke vond ik dat deze schuld onterecht bij HEMA lag. De schuld was immers niet ontstaan door het financieren van de (altijd profitabele) activiteiten van HEMA maar door het kopen van die activiteiten. Ik vond en vind dat een ongezonde werkwijze die het bedrijf met een veel te grote last opzadelt. Onze positie werd bemoeilijkt door het feit dat de schuld niet in handen was van een paar partijen maar dat door de beursnotering er in wezen sprake was van een enorme groep onbekende spelers. Bovendien wordt de schuld beheerst door Amerikaans recht en zijn de meeste obligatiehouders ook daadwerkelijk Amerikanen. Dat blijkt ook uit de uiterst gedetailleerde schulddocumentatie waaruit een zekere meedogenloosheid blijkt. Betalen of afpakken, leek het devies. Dat dat moest gebeuren op een moment dat de HEMA door Covid-19 tijdelijk verzwakt was, is zuur. Wij hebben van meet af aan duidelijk gemaakt dat schuldreductie een conditio sine qua non was, niet zo zeer voor ons als investeerder maar eerst en vooral voor het bedrijf en de werknemers. Het terugbrengen van de schuld is vandaag gelukt. Dit is fantastisch voor de HEMA en al haar stakeholders en daar ben ik heel blij mee. De HEMA heeft een historische nieuwe kans op een toekomst met een gesaneerde balans: een goeddeels verwijderde molensteen. De manier waarop dit gedaan is, is wat wrang voor ons omdat we nu noodgedwongen op de reservebank zitten. Dat zijn wij niet gewend. Ik blijf het de komende tijd nauwgezet volgen.’

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

Gerelateerd nieuws

HEMA verkoopt bakkerijen aan BACU

Bakkerijen – HEMA heeft besloten om haar bakkerijen onder te brengen bij BACU, de in Uden gevestigde leverancier van brood, banket en broodspecialiteiten. BACU levert al brood en banket aan Jumbo Supermarkten en zal in de toekomst ook aan HEMA gaan leveren.

Lees berichtHema komt met éénpersoonsrookworst

Introductie – Warenhuis Hema komt met een éénpersoonsrookworst van 100 gram. De mini rookworst heeft dezelfde receptuur als de gewone rookworst en is binnen nu en twee weken verkrijgbaar bij alle Hema-vestigingen.

Lees bericht

Jumbo presteert goed, het wachten is op La PLace

Cijfers - Jumbo doet op alle fronten goede zaken, alleen de coronamaatregelen blijven de La Place-restaurants parten spelen. De omzet over het eerste half jaar nam vrijwel volledig autonoom toe met 5,3% ten opzichte van eerste helft 2020 en kwam uit op €5,36 miljard. Een stijging met €268 miljoen. Omdat de groei van 5,3% hoger is dan de gemiddelde marktgroei in de sector van circa 5%,...

Lees berichtOvername HEMA bijna afgerond, Saskia Egas Reparaz nieuwe CEO

Overname – De officiële afronding van de HEMA door investeringsbedrijf Parcom en het investeringsbedrijf van de familie Van Eerd, Mississippi Ventures, wordt verwacht in de week van 1 februari. Na de benodigde goedkeuring van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zal de huidige CEO Tjeerd Jegen aftreden. Saskia Egas Reparaz zal hem opvolgen. Tevens krijgt HEMA een nieuwe Raad van Commissarissen.

Lees bericht© 2021 FoodClicks.

  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Cookie beleid