Meer omzet Sligro, vertrek Willem-Jan Strijbosch


Groothandel – “Sligro heeft een moeizame start gehad van het jaar, maar heeft het half jaar kunnen afsluiten met twee prachtige zomers maanden.” Met die woorden vatte directievoorzitter Koen Slippens de half jaarcijfers samen van de Veghelse groothandel. Sligro realiseerde in de eerste zes maanden meer omzet, maar de autonome omzet bleef achter. Meest opvallende in het halfjaarbericht is misschien wel het aangekondigde vertrek van Willem-Jan Strijbosch als directeur foodservice. Na een periode van acht jaar heeft hij aangegeven bij Sligro te willen vertrekken. Waar hij naar toe gaat is niet bekend. Aangezien Sligro op verschillende fronten bezig is, met de uitbreiding van de activiteiten in België, de integratie van de Heineken groothandel, de ombouw van de zelfbedieningsgroothandels naar 3.0, de IT transitie en de verdere afwikkeling van de verkoop van de EMTÉ-supermarkten, is gevraagd of Strijbosch langer wil aanblijven. Afgesproken is dat hij tot maart 2019 aanblijft. 29 miljoen De  Sligro Food Group realiseerde over de eerste maanden een nettowinst van 29 miljoen euro. De omzet uit voort te zetten bedrijfsactiviteiten over het eerste halfjaar 2018 bedroeg €1.131 miljoen, een toename van 11,0% ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Maar autonoom nam de omzet met 0,1% af. Het bedrijfsresultaat uit voort te zetten bedrijfsactiviteiten nam met €2 miljoen af tot €31 miljoen. De nettowinst uit voort te zetten bedrijfsactiviteiten nam over het eerste halfjaar met 1 miljoen af tot € 25 miljoen. De nettowinst van de Groep, inclusief niet voort te zetten bedrijfsactiviteiten, nam met €1 miljoen toe tot, zoals aangegeven, €29 miljoen. Minder sterke groei Slippens ziet per saldo groei in de afzetmarkten, al geeft hij aan dat die minder sterk is dan oorspronkelijk verwacht. Bij Foodservice stond het eerste halfjaar vooral in het teken van de overname van de operatie van de Heineken Groothandelsactiviteiten. Slippens: “Eerste prioriteit is de zorg voor de klanten en continuïteit van de operatie. Daarnaast werken we hard aan de voorbereiding op verdere integratie van de activiteiten die later dit jaar zullen aanvangen. Het geloof in de samenwerking is sterk en de kansen die we voor de komende jaren zien op gebied van omzet en logistieke voordelen worden bevestigd. De voorbereidingen voor de opening van Sligro-ISPC Antwerpen en de start van onze IT transitie, beide later dit jaar, zijn in volle gang. Resultaten Foodservice De omzet in Foodservice nam met €112 miljoen toe ten opzichte van vorig jaar oftewel 11,0%. De omzet uit overnames voegde per saldo €113 miljoen toe waardoor er autonoom sprake is van een omzetdaling van €1 miljoen oftewel 0,1%. De brutowinstmarge nam met €46 miljoen toe tot €276 miljoen. De kosten van de van Heineken overgenomen activiteiten zijn relatief hoog en dat zal tot het moment van integratie van de fysieke panden zo blijven. Vooruitzichten Sligro ziet de afzetmarkten de komende maanden herstellen, maar houdt rekening dat het tempo van herstel iets lager ligt dan ingeschat. “Wij schatten in dat de marktgroei op jaarbasis tussen de 2,5% en 3,5% zal bedragen.” De tweede jaarhelft zal in het teken staan van de verdere integratie van Heineken en de afronding van de Retail activiteiten en de daarop volgende organisatieaanpassingen. Slippens: “Bovendien openen wij in het najaar onze Sligro-ISPC vestiging in Antwerpen en starten we in het vierde kwartaal met de transitie op IT.” Waar Sligro normaal gesproken geen verwachtingen uitspreekt doet zij dat nu verrassend wel. “Wij verwachten voor het volledige jaar een bedrijfsresultaat uit ‘voort te zetten bedrijfsactiviteiten’ te realiseren van circa €55 miljoen.” Sligro spreekt de verwachting uit omdat het in meerdere opzichten een bijzonder jaar is, mede door de verkoop van EMTÉ, en de bijzondere – deels eenmalige - kosten die als zijn verrekenend, maar wel effect hebben op het resultaat. Bron: Sligro/@FoodClicks Groothandel – “Sligro heeft een moeizame start gehad van het jaar, maar heeft het half jaar kunnen afsluiten met twee prachtige zomers maanden.” Met die woorden vatte directievoorzitter Koen Slippens de half jaarcijfers samen van de Veghelse groothandel. Sligro realiseerde in de eerste zes maanden meer omzet, maar de autonome omzet bleef achter. Meest opvallende in het halfjaarbericht is misschien wel het aangekondigde vertrek van Willem-Jan Strijbosch als directeur foodservice. Na een periode van acht jaar heeft hij aangegeven bij Sligro te willen vertrekken. Waar hij naar toe gaat is niet bekend. Aangezien Sligro op verschillende fronten bezig is, met de uitbreiding van de activiteiten in België, de integratie van de Heineken groothandel, de ombouw van de zelfbedieningsgroothandels naar 3.0, de IT transitie en de verdere afwikkeling van de verkoop van de EMTÉ-supermarkten, is gevraagd of Strijbosch langer wil aanblijven. Afgesproken is dat hij tot maart 2019 aanblijft. 29 miljoen De  Sligro Food Group realiseerde over de eerste maanden een nettowinst van 29 miljoen euro. De omzet uit voort te zetten bedrijfsactiviteiten over het eerste halfjaar 2018 bedroeg €1.131 miljoen, een toename van 11,0% ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Maar autonoom nam de omzet met 0,1% af. Het bedrijfsresultaat uit voort te zetten bedrijfsactiviteiten nam met €2 miljoen af tot €31 miljoen. De nettowinst uit voort te zetten bedrijfsactiviteiten nam over het eerste halfjaar met 1 miljoen af tot € 25 miljoen. De nettowinst van de Groep, inclusief niet voort te zetten bedrijfsactiviteiten, nam met €1 miljoen toe tot, zoals aangegeven, €29 miljoen. Minder sterke groei Slippens ziet per saldo groei in de afzetmarkten, al geeft hij aan dat die minder sterk is dan oorspronkelijk verwacht. Bij Foodservice stond het eerste halfjaar vooral in het teken van de overname van de operatie van de Heineken Groothandelsactiviteiten. Slippens: “Eerste prioriteit is de zorg voor de klanten en continuïteit van de operatie. Daarnaast werken we hard aan de voorbereiding op verdere integratie van de activiteiten die later dit jaar zullen aanvangen. Het geloof in de samenwerking is sterk en de kansen die we voor de komende jaren zien op gebied van omzet en logistieke voordelen worden bevestigd. De voorbereidingen voor de opening van Sligro-ISPC Antwerpen en de start van onze IT transitie, beide later dit jaar, zijn in volle gang. Resultaten Foodservice De omzet in Foodservice nam met €112 miljoen toe ten opzichte van vorig jaar oftewel 11,0%. De omzet uit overnames voegde per saldo €113 miljoen toe waardoor er autonoom sprake is van een omzetdaling van €1 miljoen oftewel 0,1%. De brutowinstmarge nam met €46 miljoen toe tot €276 miljoen. De kosten van de van Heineken overgenomen activiteiten zijn relatief hoog en dat zal tot het moment van integratie van de fysieke panden zo blijven. Vooruitzichten Sligro ziet de afzetmarkten de komende maanden herstellen, maar houdt rekening dat het tempo van herstel iets lager ligt dan ingeschat. “Wij schatten in dat de marktgroei op jaarbasis tussen de 2,5% en 3,5% zal bedragen.” De tweede jaarhelft zal in het teken staan van de verdere integratie van Heineken en de afronding van de Retail activiteiten en de daarop volgende organisatieaanpassingen. Slippens: “Bovendien openen wij in het najaar onze Sligro-ISPC vestiging in Antwerpen en starten we in het vierde kwartaal met de transitie op IT.” Waar Sligro normaal gesproken geen verwachtingen uitspreekt doet zij dat nu verrassend wel. “Wij verwachten voor het volledige jaar een bedrijfsresultaat uit ‘voort te zetten bedrijfsactiviteiten’ te realiseren van circa €55 miljoen.” Sligro spreekt de verwachting uit omdat het in meerdere opzichten een bijzonder jaar is, mede door de verkoop van EMTÉ, en de bijzondere – deels eenmalige - kosten die als zijn verrekenend, maar wel effect hebben op het resultaat. Bron: Sligro/@FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

Gerelateerd nieuws© 2022 FoodClicks.

  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Cookie beleid