'Mogelijk verbod op maaltijdbezorgers onder de 16 jaar'


maaltijdbezorgers onder de 16 jaar wellicht straks verboden

Onderzoek – Het schort er aan bij de eigen bezorgdiensten van veel horecabedrijven. Bij meer dan de helft van de gecontroleerde bedrijven gaat het mis. Vaak gaat het mis omdat de kennis ontbreekt wat wettelijk is toegestaan. Dat meldt vandaag de inspectiedienst SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De inspectiedienst constateert met grote regelmaat dat bezorgers te weinig betaald krijgen, te lang werken of überhaupt niet mogen werken op bepaalde tijden omdat ze te jong zijn. De problemen doen zich voor bij zowel de grote ketens met eigen bezorgers als voor de kleinere eetgelegenheden met eigen bezorgers. De inspectie waarschuwt dat zij herinspecties gaan uitvoeren. Die moeten uitwijzen of de bedrijven verbeteringen laten zien en de bedrijven zich alsnog gaan houden aan de wet- en regelgeving houden. Het onderzoek naar bezorgers is de afgelopen tijd geïntensiveerd en is vooral gericht geweest op horecabedrijven.

De inspectie ziet een verschuiving bij de bezorgers naar steeds jongere leeftijd. De sterke groei in maaltijdbezorgingen en het feit dat het steeds moeilijker is personeel te vinden zal de grondslag hiervoor zijn. De meeste bezorgers werken wel via een platformbedrijf of zijn in dienst van een horecabedrijf.

Expliciet verbieden

Bij jonge maaltijdbezorgers onder de 16 jaar ziet de Inspectie verschillende gevaren bij het bezorgen van de maaltijden. Zoals werken onder tijdsdruk, onveilige verkeersomstandigheden en het uitvoeren van geldhandelingen. De Inspectie SZW vindt een ondubbelzinnige norm van maatschappelijk belang en gaat daarom de staatssecretaris vragen om maaltijdbezorging door jongeren onder de 16 jaar expliciet te verbieden.

De Inspectie SZW heeft bij 178 horecabedrijven die eigen bezorgers in dienst hebben een controle gedaan. De geïnspecteerde bedrijven zijn verspreid over het hele land. In 107 gevallen is de inspectie inmiddels afgerond en bij 76 bedrijven zijn één of meer overtredingen geconstateerd. In de meeste gevallen betrof dat het overtreden van de Arbeidstijdenwet. De maaltijdbezorgers werkten of te lang of op uren dat zij niet mochten werken. De verwachting is dat eenzelfde tendens te zien is bij de andere 71 bedrijven. Binnen enige maanden zijn ook deze inspecties afgerond.

Arbeidstijdenwet

In 24 gevallen heeft de Inspectie SZW overtredingen geconstateerd voor het te lang werken of werken op niet toegestane uren. In acht van deze 24 gevallen betrof het een overtreding van het verbod op kinderarbeid. Bij vijf van deze gevallen werd direct het bezorgwerk stilgelegd omdat de jonge maaltijdbezorger nog bij het bedrijf was om te werken terwijl dit volgens de wet niet meer mocht. In 26 gevallen heeft de inspectie een waarschuwing gegeven aan het horecabedrijf. Bij herinspectie en een zelfde geconstateerde overtreding volgt alsnog een boeterapport.

Wet arbeid vreemdelingen

Er zijn 17 overtredingen geconstateerd als het gaat om de Wav. Verschillende bedrijven lieten medewerkers bezorgen terwijl zij niet aantoonbaar mochten werken in Nederland. In principe moeten werkgevers voor mensen van buiten de EU een tewerkstellingsvergunning aanvragen wanneer zij in Nederland gaan werken. Dit hadden zij in deze gevallen niet gedaan en dan werkt de persoon feitelijk illegaal.

Wet minimumloon

Er zijn 13 overtredingen geconstateerd voor het overtreden van de Wet minimumloon. Uit onderzoek bleek dat de bezorgers te weinig verdienden of dat het bedrijf niet de juiste informatie kon verschaffen over het loon dat de bezorgers kregen.

Bij een aantal controles is ook samengewerkt met de plaatselijke politie om het vervoermiddel op onder andere de veiligheids- en onderhoudsvereisten te controleren. De maaltijden worden meestal bezorgd op of een e-bike of een scooter.

Gezien het hoge percentage overtredingen gaat de Inspectie in 2020 door met gerichte controles in deze sector. Ook gaat zij in gesprek met branchepartijen en jongerenorganisaties voor hun rol in een betere naleving van wet- en regelgeving.

Bron: SZW/@FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

Gerelateerd nieuwsOvertredingen met maaltijdbezorgers in Rotterdam

Bezorgdiensten - Bij een controle op maaltijdbezorgers in Rotterdam bleken vijf bezorgers niet te mogen werken in Nederland. Ook werd een maaltijdbezorger aangetroffen van 14 jaar, terwijl de minimumleeftijd 16 jaar is om maaltijden te bezorgen. Ook op andere terreinen werden overtredingen geconstateerd.

Lees bericht

Maaltijdbezorger krijgt boete van bijna twee ton

Boete - Een platform voor de bezorging van maaltijden heeft van de Inspectie SZW een boete gekregen van 176.000 euro. Het bezorgbedrijf, waarvan de naam niet bekend is gemaakt door SZW, maar zou gaan om Deliveroo, kreeg de boete omdat het bezorgplatform in 2018 22 buitenlandse bezorgers in dienst had zonder een werkvergunning voor ze aan te vragen.

Lees berichtOok de maaltijdbezorgers hebben een speciale dag

Bezorging – Elke doelgroep en beroepsgroep heeft inmiddels een eigen feestje of speciale dag op de jaarkalender. Een moment  waarop wordt stilgestaan dat eigenlijk niets normaal is. Dat geldt ook voor het bezorgen van maaltijden, want ook de maaltijdbezorgers hebben hun eigen dag en staan vandaag in het zonnetje met de inmiddels vierde Dag van de Maaltijdbezorger.

Lees bericht
© 2022 FoodClicks.

  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Cookie beleid