Naar een gezonder voedselaanbod, ook out-of-home


Congres - Wat is nodig om het voedselaanbod voor consumptie buitenshuis te verbeteren en hoe kan de Nationale Aanpak Productverbetering (NAPV) daaraan bijdragen? Tijdens de inspiratiesessie ‘NAPV voor out-of-home en kant-en-klaar’ op 28 november, boog een dertigtal praktijkdeskundigen zich samen met experts van het RIVM en het Voedingscentrum over dit vraagstuk.

In alle sectoren bleken al goede initiatieven te vinden, maar elke sector kent een specifiek speelveld. Maatwerk is daarom een belangrijke voorwaarde, zo bleek uit de discussies.

De NAPV heeft als doel de samenstelling van bewerkte voedingsmiddelen over de gehele breedte te verbeteren, zowel van producten in de winkels als van producten voor consumptie buitenshuis. Victor Sannes, directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie van het ministerie van VWS onderstreepte de urgentie om het gehele voedselaanbod gezonder te maken. ‘Het ministerie is graag bereid bijeenkomsten als deze te organiseren om daarbij te ondersteunen’, aldus Sannes.

Groothandelproducten

Voor bewerkte producten in de winkels heeft het RIVM criteria ontwikkeld, maar of deze op het out-of-home-aanbod toepasbaar zijn, is de vraag. Naast horeca en catering zijn onder andere groothandels belangrijke spelers. Is het mogelijk en wenselijk om aparte criteria voor groothandelproducten op te stellen of zijn de criteria voor consumentenproducten hier ook goed te gebruiken? Dit is één van de vraagstukken waar het RIVM onderzoek naar doet, aldus Eveline Martens van het RIVM. Doordat er steeds meer data over de samenstelling van groothandelproducten beschikbaar komen, behoort het monitoren van veranderingen in samenstelling tot de mogelijkheden.

Maaltijdcriteria

Voor kant-en-klaarmaaltijden zijn binnen de NAPV nog geen criteria opgesteld, ondanks het feit dat hier nog wel verbeteringen nodig zijn. Bijvoorbeeld door het toevoegen van minder zout. Het RIVM werkt een voorstel voor maaltijdcriteria uit en heeft in samenwerking met het Voedingscentrum een eerste productgroepindeling gemaakt. Omdat maaltijden zowel door de supermarkten als out-of-home aangeboden worden, is het de vraag of hiervoor dezelfde uitgangspunten kunnen gelden. Hierover bleken de meningen te verschillen.

Gezondere eetomgevingen

Voor een gezondere eetomgeving is een verschuiving naar meer Schijf van Vijf-producten en gerechten een belangrijke stap. Daarnaast draagt ook productverbetering van bewerkte producten bij aan een gezonder aanbod. Liesbeth Velema van het Voedingscentrum liet zien hoe het Voedingscentrum de out-of-homesector met de Richtlijn Eetomgevingen helpt om een gezonder en duurzamer aanbod te realiseren. Met een eenvoudige checklist en criteria kunnen out-of-home professionals hun aanbod in kaart brengen en een verbeterplan opstellen. De NAPV en de Richtlijn Eetomgevingen kunnen elkaar versterken door via verschillende routes het aanbod aan gezondere producten te vergroten, aldus Liesbeth Velema.  

McDonald’s

‘McDonald’s heeft de ambitie de beste verbeteraar onder de Quick Service Restaurants te zijn’, aldus Dolly van den Akker die de aanpak van McDonald’s toelichtte in de parallelsessie voor horeca en catering. Daarvoor heeft McDonald’s al forse stappen gezet. Zo is de McKroket stap voor stap verbeterd en bevat nu 30% minder zout vergeleken met een aantal jaar geleden. Komend jaar worden ook andere producten verbeterd en toegevoegd aan het menu, zoals water met een smaakje. Verbeteringen worden stapsgewijs doorgevoerd, om de consument mee te nemen in de veranderende smaak. Samen met Wageningen Universiteit heeft McDonald’s een ambitieus verbeterplan opgesteld voor de komende jaren.

Hybride hamburgers

Hutten, landelijk actief in zorg-, bedrijfs- en eventcatering, heeft als ambitie mensen gelukkig te maken zonder dat dit ten koste gaat van de planeet. Als het gaat om gezonder en duurzamer eten, kijkt Hutten vooral naar het verbeteren van het hele eetpatroon. Waarbij klimaat en gezondheid veelal hand in hand gaan, aldus Joost Berkel. Zo werkt Hutten aan de eiwittransitie door het toevoegen van groenten, fruit, peulvruchten en noten in plaats van dierlijke eiwitten. Cappuccino met 50% havermelk en 50% volle melk is nu de standaardkeuze, en de hamburgers zijn hybride, met zowel vlees als jackfruit.   

Maatwerk

Tijdens de parallelsessie voor groothandels, retail en maaltijdproducenten bleek dat ook de aanwezigen uit deze sectoren al bezig zijn met productverbetering. Tegelijkertijd zien ook alle spelers uitdagingen. Zo zijn er volgens de aanwezigen onderlinge afspraken over het gefaseerd starten met productgroepen en/of nutriënten nodig. Het ministerie van VWS gaf aan daarover mee te willen denken indien gewenst. Wat betreft criteria voor kant- en klaarmaaltijden waren de deelnemers het erover eens dat het belangrijk blijft om het veld te betrekken bij vervolgstappen.

Bron: NAPV

Auteur: Steffen van Beek

Gerelateerd nieuws

Cateraar kan milieukosten verlagen door dierlijk eiwit te schrappen

Onderzoek - Broodbeleg zorgt binnen catering verreweg voor de hoogste milieukosten, vooral vanwege de dierlijke eiwitten. Dat blijkt uit onderzoek van CE Delft gedaan bij cateraar Hutten en drie cateringlocaties. Belangrijk doel van het onderzoek was te kijken met welke voedingsproducten bedrijfsrestaurants hun assortiment het snelst kunnen verduurzamen. Het schrappen van dierlijk eiwit in het assortiment zorgt voor een aanzienlijke...

Lees berichtSwijtink (McDonald’s) en Slootweg (Bidfood) in bestuur FSIN

Benoeming - Het FoodService Instituut Nederland (FSIN) heeft twee nieuwe bestuursleden benoemd in het bestuur. Het zijn Annemarie Swijtink van McDonald’s Nederland en Dick Slootweg van Bidfood. Zij vervangen de vertrokken bestuursleden Henri Froeling (Vital Food Group) en Freek van Beek (Lekkerland Nederland). Het bestuur onder leiding van voorzitter Walter Seib van HMSHost is nu weer voltallig.

Lees bericht

Inzet platform ToekomstProef is meer gezonde zorgmaaltijden

Zorgplatform - Zorginstellingen, leveranciers en patiëntenorganisaties kunnen vanaf donderdag terecht op het platform ToekomstProef. Op dit online platform is alle informatie te vinden over duurzamere en gezondere voeding binnen de zorg. Het platform biedt concrete handvatten om te verder te verduurzamen en stelt zorgpartijen ook in staat te meten hoe ze scoren op het gebied van gezondheid en duurzaamheid...

Lees berichtPrinses Máxima Centrum verlengt samenwerking met Hutten

Catering - Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en Hutten hebben hun samenwerking verlengd. De komende jaren blijft Hutten de cateringactiviteiten verzorgen binnen dit speciale centrum. “Onze missie blijft om met voeding toegevoegde waarde te bieden aan het herstel van kinderen met kanker én om bij te dragen aan een zo prettig mogelijk verblijf,” aldus Jan Loeff, directeur Care &...

Lees bericht© 2023 FoodClicks.

  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Cookie beleid