Nieuwe cao voor medewerkers tankstations


CAO – De tankstations en de wasstations hebben een nieuwe cao voor de medewerkers. De nieuwe cao gaat 1 december dit jaar in. Voorop bij de onderhandelingen stond ‘het investeren in de medewerker.’ De cao is afgesloten door de BETA samen met de Bovag en vier vakbonden FNV, CNV, De Unie en LBV. In een recordtempo hebben de partijen het voor elkaar gekregen nieuwe afspraken te maken. Partijen hadden met het investeren in medewerkers een gezamenlijk belang en vertrekpunt. Dit zorgde er voor dat de onderhandelingen soepel verliepen. De commissie die de voorbereidingen heeft gedaan voor de nieuwe cao bestaat uit een afspiegeling van de branche: grote en kleine bedrijven, grensstations en snelweglocaties. ‘Ook alle brandstofmerken zijn zo ongeveer vertegenwoordigd’, laat de BETA weten. Bij elkaar exploiteren zij een paar honderd locaties. De nieuwe CAO loopt vanaf 1 december 2017 tot en met 31 december 2019 en heeft dus een looptijd van 25 maanden. Partijen hebben de volgende afspraak gemaakt over de inkomensontwikkeling van werknemers: • op 1 januari 2018 = 2,5% loonsverhoging van de salaristabellen. Dit dient voor elke werknemer te resulteren in een verhoging van minimaal 2% van het feitelijke salaris. • op 1 januari 2019 = 2% loonsverhoging. Deze loonsverhoging vindt plaats volgens de gebruikelijke systematiek over het feitelijke salaris en de salaristabellen. Opleiding Partijen zijn het daarnaast eens over het belang van een goede opleiding en ontwikkeling van de medewerkers in onze branche. Deze onderwerpen worden voor de heel branche uitgevoerd bij het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Tankstations en Wasbedrijven (OOTW). In het bestuur van OOTW zullen daarom meer concrete afspraken worden gemaakt over de invulling van de onderwerpen maar zoals in de huidige CAO vastgelegd, zullen deze afspraken in ieder geval worden voortgezet: • een hele betaalde opleidingsdag (8 uur) per jaar. • elke medewerker ontvangt een opleidingsvoucher, die recht geeft op een dagdeel gratis training in de regio gedurende de looptijd van de CAO. • de OOTW-premie bedraagt 0,3%. Veiligheid Daarnaast ook afspraken over de veiligheid. Een bemand tankstation moet immers een prettige en veilige plek zijn om te werken en te bezoeken. Door de vele preventieve maatregelen die op tankstations getroffen zijn en door intensieve samenwerking met politie en justitie, nemen de overvallen in de petrolbranche al jaren af. Tegelijkertijd veranderen de activiteiten in de tankshops. Het gebruik van kogelwerend glas (OBRI) waarmee de kassa omgeven dient te zijn (tussen 21 uur ‘s avonds en 6 uur ’s ochtends) blijkt volgens de werkgevers in de praktijk niet altijd aan te sluiten bij de gastvrije uitstraling en dienstverlening die wordt gezocht. Dit kan leiden tot onwenselijke situaties. De verplichtingen uit de CAO aangaande de OBRI blijven staan maar er zal gedurende de looptijd van de CAO wel onderzoek worden gedaan naar het gebruik van de OBRI. Kan de veiligheid van medewerkers en klanten op een alternatieve manier geborgd worden die minimaal gelijkwaardig is aan de OBRI, en zo ja, hoe? De veiligheid van medewerker en klant dient daarbij te allen tijde het uitgangspunt zijn. Verder zijn er ook afspraken gemaakt over het derde WW-jaar, duurzame inzetbaarheid en eventuele wetswijzigingen voortvloeiende uit het regeerakkoord. Hierover zal tijdens de looptijd van de CAO meer concreet inzicht in worden verschaft. Bron: BETA

Auteur: Steffen van Beek

Gerelateerd nieuws© 2020 FoodClicks.

  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Cookie beleid