Nieuwe éénjarige cao voor contractcateraars


Cateraars – De contractcateraar hebben een nieuwe éénjarige cao afgesproken. De nieuwe cao-afspraken gelden van 1 april 2021 tot 1 april 2022, maar worden alleen niet door alle cateraars getekend.

De cao is het onderhandelingsresultaat tussen de vakorganisaties FNV Catering, CNV Vakmensen en De Unie en de branchevereniging VOCC en de verzamelde werkgevers Sodexo, ISS, KCS en Compass Group. Het is voor partijen die het onderhandelingsresultaat tekenen van groot belang om in de huidige situatie - herstellend uit de coronacrisis en na de nodige reorganisaties - helderheid voor medewerkers en ondernemingsraden te bieden. Daarnaast willen zij hiermee, in een zekere rust, kunnen toewerken naar het vormgeven van de toekomst van de branche, zo laten zij weten.

Lonen gelijk

Vanwege de grote impact van de coronacrisis in de cateringbranche gaan de lonen tot 1 april 2022 niet omhoog. Partijen gebruiken deze periode voor pilots op het gebied van flexibiliteit en voor overleg over vernieuwing van de cao. Het resultaat is op 15 juli door alle partijen geaccordeerd. Na afloop van deze nieuwe cao willen partijen toewerken naar een vernieuwende en toekomstbestendige cao.

Geen concurrentie

Voor ieder is zekerheid en duidelijkheid op het gebied van arbeidsvoorwaarden van belang. Concurrentie op basis van arbeidsvoorwaarden is ongewenst. Dit voorkomen we  door toe te werken naar een algemeen verbindend verklaarde cao waardoor deze voor  ieder in de branche geldt.

Oproep

Voor de bonden is van belang dat werknemers weten waar ze aan toe zijn. Hoewel er tot 1 april 2022 sprake is van een nullijn, kunnen werknemers wel terug blijven vallen op een cao. Een ander belangrijk uitgangspunt blijft dat bij overnames het principe geldt ‘mens volgt werk’. De bonden werken komende tijd mee aan pilots rond flexibiliteit en gaan het gesprek aan over vernieuwing van de cao. Bonden en tekenende werkgevers betreuren het dat een aantal werkgevers het onderhandelingsresultaat niet tekent. Zij roepen gezamenlijk deze werkgevers op om zich alsnog aan te sluiten en samen de toekomst van de sector en haar medewerkers vorm te geven.

Bron: ISS/@FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

Tags:

Gerelateerd nieuws© 2021 FoodClicks.

  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Cookie beleid