Ondanks corona meer aandacht voor verduurzaming


Foto bij: HAK

Rapport - In de voedingsmiddelensector laten 105 bedrijven hun vorderingen zien op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de vorige periode, blijkt uit de jaarrapportage 2019 - 2020 van het Convenant Voedingsmiddelen. Ondanks de coronacrisis hebben meer bedrijven er werk van gemaakt om risico’s in hun ketens te identificeren en aan te pakken.

Het Convenant vertegenwoordigt ruim 80 procent van de levensmiddelenindustrie en ruim 95 procent van alle supermarkten. Het is de tweede keer dat het rapport wordt uitgebracht. Het monitoringsinstrument voor bedrijven is hierin uitgebreid met een eenvoudiger variant voor MKB-bedrijven. In het eerste jaar deelden 48 bedrijven hun vorderingen. Het tweede jaar is dit gegroeid naar 105 (van de circa 600) bedrijven. “We zien heel duidelijk dat internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in toenemende mate leeft, ondanks de impact die corona op het convenant heeft gehad en nog steeds heeft. Zowel binnen grote als in kleinere bedrijven staat het op de agenda,” zegt Ewald Wermuth, onafhankelijk voorzitter van het Convenant.

De jaarlijkse monitoring laat zien dat met name MKB-bedrijven in de levensmiddelenindustrie het afgelopen jaar meer aandacht aan MVO schonken. Het aandeel MKB-bedrijven aangesloten bij de FNLI dat het monitoringsinstrument heeft ingevuld is gegroeid van 15 naar 53.

Verbetering

Het Convenant Voedingsmiddelen is in 2018 ondertekend door brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties, vakbonden en de rijksoverheid. De betrokken brancheorganisaties (CBL, FNLI en KNSV) committeren al hun leden aan het convenant. Het marktaandeel van de branches wordt ingeschat op 80 tot 98 procent. Het convenant wil verbetering bereiken voor groepen die negatieve effecten ervaren van internationale activiteiten binnen de voedingsmiddelenketen. Van individuele bedrijven wordt gevraagd om internationaal MVO-risicomanagement (due diligence) in te richten in lijn met de OESO-richtlijnen. Daarnaast pakken partijen gezamenlijk projecten op rond complexe thema’s. De SER faciliteert deze multi-stakeholder samenwerking.

Bron: SER/@FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

Gerelateerd nieuws

Vereniging E-Commerce Nederland wordt lid van de VGL

Lidmaatschap - Vereniging E-Commerce Nederland (afgekort VEN) wordt lid van de Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Levensmiddelen (afgekort VGL). De leden van de VGL hebben tijdens een extra ALV ingestemd met het lidmaatschap en vastgelegd hoe VEN de e-commerce zal vertegenwoordigen binnen de VGL.

Lees bericht


Zuid-Holland heeft meeste inzamelpunten gebruikt frituurvet

Inzamelen - Zuid-Holland is de Nederlandse provincie met de meeste inzamellocaties voor gebruikt frituurvet. Dit blijkt uit de cijfers van de campagne ‘Frituurvet Recycle Het’. De campagne stimuleert het recyclen van gebruikt frituurvet. Na Zuid-Holland volgen Noord-Brabant, Noord-Holland, Gelderland en Limburg.

Lees bericht

‘Foodpartijen IMVO-convenant boeken flinke vooruitgang’

Monitoring - De partijen van het IMVO-convenant Voedingsmiddelen hebben veel bereikt in het vierde jaar, volgens een SER-bericht. Zo werden wereldwijd 50 experts opgeleid om risicoanalyses op het gebied van mensenrechten uit te voeren. Ook deden dit jaar meer bedrijven mee aan de monitoring, 156 tegenover 119 in het derde jaar.

Lees bericht

Jan Aaltzen Linde nieuwe voorzitter van de AKSV

Benoeming - Jan Aaltzen Linde, Managing Director van Van Geloven, is per 1 januari 2023 benoemd als nieuwe voorzitter van de Algemene Kokswaren- en Snackfabrikanten Vereniging (AKSV). Hij volgt Ronald Prince op die onlangs is benoemd tot voorzitter van de FNLI.

Lees berichtRonald Prince van Royal Smilde nieuwe voorzitter FNLI

Benoeming - Ronald Prince (CEO, Royal Smilde) is door het bestuur van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) benoemd tot nieuwe voorzitter van de FNLI. Hij volgt vanaf 1 september 2022 Annemarieke de Haan op, die afscheid neemt als voorzitter van de FNLI vanwege haar nieuwe rol binnen Unilever als General Manager Home Care in Zuidoost-Azië.

Lees bericht© 2023 FoodClicks.

  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Cookie beleid