Onderzoeksleider Inga Blokker volgt Jan-Willem Grievink op bij FSIN


Interview – Foodservice Instituut Nederland (FSIN) krijgt een nieuwe directeur. Onderzoekleidster Inga Blokker (33) gaat per 1 mei aanstaande Jan-Willem Grievink opvolgen, die met pensioen gaat en het kenniscentrum leidde vanaf 2003. Blokker wil vooral de goede dingen van het FSIN bewaren, maar de geanalyseerde informatie ook toegankelijker en makkelijker bereikbaar maken voor de leden.

Het moest er een keer van komen, dat Jan-Willem Grievink afscheid ging nemen van het FSIN dat hij vanaf de start een gezicht gaf. Sinds 2012 werd er al gezocht naar een vervanger, mede gezien zijn leeftijd (nu 68,red.). Die is er nu gevonden in de persoon van zijn dochter Inga Blokker. Het bestuur heeft haar gevraagd de overstap te willen maken als directeur van The Food Research Company naar de functie van directeur van het FSIN. Zij kent immer de activiteiten van het FSIN als geen ander omdat The Food Research Company, die zij leidt sinds 2017, als organisatie alle rapportages, analyses en evenementen organiseert voor het FSIN.

Een logische stap dus?

Inga Blokker: “Door mijn jarenlange betrokkenheid bij het FSIN heb ik goed kunnen groeien in de rol die ik straks ga doen. Aanvankelijk deed ik allerhande researchwerk voor de vereniging, maar de laatste met jaren The Food Reserach Company kwam daar steeds meer bij. Op die manier heb ik mooi de tijd en gelegenheid gehad om mij voor te kunnen bereiden. Ik ben dan ook zeer vereerd dat het bestuur mij voor de directeursfunctie heeft gevraagd, want uiteindelijk beslist het FSIN-bestuur wie het mag gaan doen. ”

Waarom pas op 1 mei?

Inga Blokker: “Het bestuur wilde aanvankelijk dat ik de functie zou bekleden per 1 januari van dit jaar, maar ik heb toch wat meer tijd gevraagd. Het geeft mij net de gelegenheid de komende maanden een aantal zaken die ik nu nog niet heb gegaan, goed voor te bereiden, zoals bijvoorbeeld de ledenwerving.”

Gaat het goed met de FSIN-vereniging?

Inga Blokker: “We zijn als vereniging vorig jaar fors gegroeid en ook dit jaar ziet het er ondanks corona goed uit. We zien dat er bij onze leden een enorme behoefte is aan informatie en duiding van alle maatregelen en effecten. Dat is ook iets waar wij direct vanaf het begin fors op hebben ingezet. We zien dan ook dat het aantal leden dat nu op 211 zit stabiel is en dat er van een dalend ledenaantal geen sprake is.”

Blijf je het directeurschap van FSIN en The Food Research Company met elkaar combineren?

Inga Blokker: “In eerste instantie wel, maar er zijn binnen het bestuur wel afspraken over gemaakt, wat wel kan en niet kan. Ik kan bijvoorbeeld niet McDonald’s adviseren hoe zij Burger King het beste van het lijf kunnen houden, of omgekeerd, maar in principe ga ik het wel naast elkaar doen.”

Wie beoordeelt dan de kwaliteit van de analyses en de rapportages vanuit The Food Research Company (TFRC), want het FSIN is ook opdrachtgever?

Inga Blokker: “Het bestuur waarborgt uiteindelijk de kwaliteit. Ik heb één keer per kwartaal overleg met het bestuur en één keer per jaar wordt er verantwoording afgelegd over alle geplande en afgesproken activiteiten. Daar komt ook de inhoudelijke beoordeling te liggen van de activiteiten die TFRC verricht voor het FSIN. Intern heb ik bij TFRC wel gekeken naar een iets andere rolverdeling intern en ben ik op zoek naar meer versterking om de tijd die straks opgaat aan het FSIN op te vangen.”

Het FSIN wil werken aan een sterkere naam en de vereniging verder uitbouwen, waarin zit zo meteen jouw persoonlijk eigen inbreng?

Inga Blokker: “Leuke vraag. Uiteindelijk wil ik vooral het goede van het FSIN bewaren, maar als ik al een persoonlijke doelstelling mag aangeven, dan is het wel het toegankelijk en makkelijk bereikbaar maken van de informatie zoals wij die verzamelen. Daar waren we al wel mee bezig, maar zou ik graag willen versnellen. Het Shopper Monitor onderzoek, bijvoorbeeld dat wij onder consumenten houden, moet online worden geplaatst zodat fabrikanten daar eigen, meer gerichte, informatie uit kunnen halen.”

Zou het FSIN niet vaker de maatschappij en de politiek moeten uitleggen hoe de foodservicesector is georganiseerd en welk maatschappelijk en economisch belang daar achter zit. Zeker nu tijdens de coronacrisis?

Inga Blokker: “We hebben daarover binnen het bestuur wel gesproken, maar ook gezegd dat we geen belangenorganisatie zijn. Achter de schermen zijn we echter wel actief met het informeren van ministeries en andere instanties. We geven die partijen ook met  cijfers en analyses aan wat de impact is van sommige maatregelen. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan met de gevolgen van de coronamaatregelen voor de cateringsector.”

Ja maar dat is gedaan op een vraag vanuit de belangenverenigingen voor de cateraars, namelijk Veneca en VOCC, maar niet pro-actief. In de discussie over de openstelling van de groothandels voor particulieren om een beter spreiding te krijgen heb ik het FSIN niet gehoord en die discussie kun je niet alleen overlaten aan het CBL, want die hebben ook andere belangen af te wegen. En dat geldt ook voor KHN, die je wel over de schadebedragen hoorde, maar geen tekst en uitleg gaf hoe gedifferentieerd de foodservicesector is met alle partijen die zij verenigen. Laat staan dat zij de rol van de groothandel en de toeleveranciers nog eens meenemen in de gesprekken.

Inga Blokker: “Dat klopt, dat is een terecht punt. Misschien dat we toch die rol eens moeten bekijken. Het werk dat we hebben gedaan was inderdaad vooral achter de schermen en niet rechtsreeks aan de discussietafels of in het maatschappelijke debat. Dat hadden wij misschien meer moeten doen. Neemt niet weg dat wij veel bedankjes hebben ontvangen van onze leden voor de informatie zoals wij die hebben gegeven. En het is altijd fijn te horen dat de inzichten die je verstrekt, bedrijven hebben geholpen in deze coronatijd.”

Het FSIN krijgt wel eens de kritiek dat het de zaken te veel en te vaak bekijkt vanuit retail en minder vanuit foodservice, wordt dat gevaar door de coronamaatregelen waarin retail open is en fors groeit, niet alleen maar groter. Ook omdat zij straks de financiële middelen hebben?

Inga Blokker: “Ik herken die kritiek zelf niet, om eerlijk te zijn. FSIN is in 2003 opgericht om het totaal maagaandeel in kaart te brengen, dus dat doen we ook. Daar horen inderdaad ook supermarkten en speciaalzaken bij, maar in onze publicaties focussen we wel altijd op foodservice. Inhoudelijk gezien ingaand op je vraag, zie ik de beweging twee kanten op gaan. Retail verschuift meer naar foodservice en foodservice zal meer moeten denken en handelen als een retailbedrijf. Bovendien hebben we gezien dat de foodservicebedrijven zich tijdens de coronaperiode zijn bezighouden met bezorging aan huis. Thuisbezorging was feitelijk iets dat eerst vooral bij retail zat. Maar je ziet ook retailinvloeden bij de fast casualrestaurants en restaurants met de zogenaamde systeemkeukens. Daar kunnen grote groepen mensen goed en tegen een aantrekkelijke prijzen met elkaar eten. Als corona straks onder controle is gaan de consumenten uiteindelijk weer naar de restaurants. Uit onderzoek wat we hebben gedaan is gebleken dat mensen vooral uit eten gaan omdat het gezelligheid brengt. Niet eens zozeer omdat zij er zo goed  kunnen eten, want dat kan thuis ook. De sfeer en de gezelligheid zijn belangrijker dan de kwaliteit van het eten; goed is goed genoeg met een juist prijs. Foodservice zal zich wel moeten realiseren dat de prijsverschillen ten opzichte van de supermarkt niet te groot mogen worden. We hebben dat eerder gezien tijdens de financiële crisis in 2008 toen de verschillen het grootst van Europa waren, inmiddels is dat meer verkleind. Voor een snelle opleving van de foodservicesector is dat straks van belang.”

FSIN

FSIN is een vereniging waarvan ruim 200 bedrijven zijn, waaronder de grotere retailers, groothandels en leveranciers. Deze partijen maken gebruik van de rapporten en ‘Insights’ die de organisatie jaarlijks voor haar leden laat maken door dochterorganisatie The Food Research Company. Het bestuur van het FSIN wordt gevormd door 9 directieleden uit de foodsector, onder voorzitterschap van Walter Seib, de CEO van HMSHost International. De andere bestuursleden zijn: Rob Heesen, Directeur Foodservice, Concepten en Realisatie Albert Heijn. Henri Froeling, CEO Vital Food Group. Teun Verheij, Algemeen Directeur Albron. Dries Bögels, COO Sligro Food Group. Freek van Beek, CEO Lekkerland Nederland. Bas Padberg, Managing Director Arla Foods. Paul van Haeren, Directeur Foodservice Signature Foods. Eveline Nederlof, Managing Director Unilever Food Solutions.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

Gerelateerd nieuws

Omzet horeca mogelijk tien procent hoger dan in 2019

Analyse - Rien de Koning van More2market heeft drie scenario’s opgesteld van te verwachten ontwikkelingen in de Nederlandse horeca. De scenario’s zijn gebaseerd op de cijfers van het Foodservice Instituut Nederland (FSIN) en het CBS. De drie scenario’s laten in alle drie de gevallen een positief beeld zien.

Lees bericht


Online boodschappen naar 10% inkoopwaarde Foodservice

Analyse – Online boodschappen zit fors in de lift, dat is bekend, maar nu blijkt uit een analyse dat het online plaatsen van boodschappen dit jaar naar een inkoopwaarde gaat van 10% van de Foodservicemarkt. Binnen Foodretail maakt het online boodschappen doen inmiddels zo’n 7% uit. Dat blijkt uit een analyse van data-analist Rien de Koning van More2Market, die de cijfers...

Lees bericht


FSIN: Groothandels sorteren voor op digitale toekomst

Groothandels – De coronacrisis heeft er in 2020 en 2021 flink ingehakt bij de groothandels. De omzetcijfers van groothandels staan als gevolg van de coronaperiode fors onder druk. Daarnaast heeft de grossiersmarkt te maken met meer vraag naar duurzaamheid en toenemende schaarste. Een datagedreven bedrijfsvoering moet uitkomst bieden.

Lees bericht


FSIN en Paul van Oers starten samen foodservice opleiding

Opleiding – Inga Blokker, directeur Foodservice Instituut Nederland (FSIN) en The Food Research Company, en Paul van Oers van Hello Paul en Hotel Management School Maastricht, starten samen een vijfdaagse opleiding voor foodprofessionals: Foodservice Strategics. De opleiding moet foodprofessionals toerusten op de snel veranderende toekomst van de foodsector.

Lees bericht

FSIN: ‘Strijd om gemaksconsument gaat losbarsten’

Analyse - De komende tien jaar verhevigt de strijd om het maagaandeel van de gemaksconsument. Traditionele foodservicekanalen zoals de horeca krijgen te maken met felle concurrentie van supermarkten, die zich op het terrein van de directe consumptie storten. Die voorspelling is te lezen in de nieuwe Beleidsmonitor 2030 van het Foodservice Instituut Nederland (FSIN).

Lees bericht© 2022 FoodClicks.

  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Cookie beleid