Online boodschappen naar 10% inkoopwaarde Foodservice


Analyse – Online boodschappen zit fors in de lift, dat is bekend, maar nu blijkt uit een analyse dat het online plaatsen van boodschappen dit jaar naar een inkoopwaarde gaat van 10% van de Foodservicemarkt. Binnen Foodretail maakt het online boodschappen doen inmiddels zo’n 7% uit. Dat blijkt uit een analyse van data-analist Rien de Koning van More2Market, die de cijfers destilleerde uit verschillende bronnen. 

Afbeelding 1

(zie hier afbeelding 2)

Top 4 online

Uit de verzamelde gegevens blijkt dat de online boodschappen binnen Foodretail van zo’n 3 miljard euro in 2020, zijn uitgegroeid van een belang van 1% van Foodretail in 2020 naar 7% nu. Dit percentage is wel berekend op basis van de top-4 Foodretailformules in online, te weten Albert Heijn, Jumbo, Picnic en Plus (excl. COOP). Deze gegevens zijn op basis van de Twinkle top-100 doorgerekend naar 2021 en 2022 op basis van de groei van de markt en de ontwikkeling van het marktaandeel van de formule.

FSIN hoger

Hierbij dient opgemerkt te worden dat het omzettotaal van deze top-4 een 10% boven de online omzet zit die IRI aangeeft, een -12,5% onder het totaal dat GfK aangeeft en een 37,5% onder het totaal dat FSIN aangeeft. De top-4 is dus ongeveer het midden tussen GfK en IRI, waarbij GfK meet vanuit wat de consument besteedt, en IRI van hetgeen de kassa registreert. Feitelijk zou het verschil dus eerder andersom moeten liggen. Dat FSIN nog hoger ligt valt deels te verklaren uit de andere onlinespelers die meegenomen worden zoals een HelloFresh en Nespresso met resp. ongeveer een 10% en een 5% van de onlineboodschappenmarkt.

Jumbo en Gorillas

Tot en met 2020 zijn Albert Heijn en Picnic de trekkers in de markt, waarbij nu met de flitsbezorgers op komst er mogelijk weer een behoorlijke ontwikkeling komt in de markt vanaf m.n. 2022. In de onderstaande tabel is deze ontwikkeling van flitsbezorging nog niet meegenomen. Wel blijkt dat Albert Heijn zo’n 50% boven z’n supermarkt fair share ligt, Jumbo een -20% eronder, en Plus op fair share. Dit zou ook kunnen verklaren waarom juist Jumbo met Gorilla’s in zee gaat. Het marktaandeel binnen online voor Picnic lijkt te stabiliseren (N.B. voor Picnic zijn de eigen cijfers uit de jaarverslagen de basis).

Wanneer we de online omzet van de top-4 even als uitgangspunt nemen met 2,25 mrd. Euro in 2020, dan is er door het verschil in groei van boodschappers (consumenten) met de groei van de online boodschappenomzet het zakelijk deel van de onlineboodschappenmarkt ingeschat en geverifieerd aan de cijfers in het Sligro jaarverslag.

De resultaten van de berekening zijn weergegeven in de onderstaande grafiek. In 2020 is de zakelijke markt van online boodschappen 208 mln. Euro groot. Oftewel dit is de inkoop van Foodservice bij de supermarkt.

Deze omzet kunnen we zowel bekijken ten opzichte van de totale omzet aan online boodschappen als ten opzichte van de inkoopwaarde van de Foodservicemarkt.

Als we naar het % kijken van de online boodschappen dan is dit in 2020 een 9% (met een dip gezien het Corona-effect op Foodservice). Als we kijken naar een % van de inkoopwaarde van Foodservice dan is dit in 2020 5%, ruim hoger dan in 2019. Naar 2022 zou dit percentage naar verwachting ergens tussen de 8% en de 11% kunnen uitkomen. Nogal een aardverschuiving voor de groothandel die daarmee 5% van haar omzet naar Food Retail ziet uitstromen en zo pakt Food Retail dus toch via de achterdeur een behoorlijk stuk mee van wat Foodservice met thuisbezorging van maaltijden van Food Retail afsnoept.

Overigens komt de bandbreedte in 2021 tussen de 6,3% en de 6,8% goed overeen met de cijfers uit het Sligro jaarverslag met een aandeel van 6,4% voor levering via retailers, echter de groei van online komt in deze cijfers minder naar voren doordat online het overneemt van fysiek winkelen/bestellen. Ook komt in de cijfers de mogelijke groei van 50% van het marktaandeel nog niet tot uiting (immers het gaat hier om het jaarverslag van 2022).

Wel is de daling van de positie van grossiers zichtbaar van 91% naar 86%, n.b. tegelijkertijd met Corona. Nu de opleving in 2022 van start gaat zal het herstel voor een groot deel ook naar online Food Retail weglekken, naast het feit dat een belangrijk deel van het herstel op het conto van thuisbezorging maaltijden en fastservice is te schrijven.

Binnen de groep grossiers valt dan het volgende beeld op. Het is de drankengroothandel die daalt (mede door de overgang van Heineken naar Sligro). Andere posities zijn redelijk stabiel (overname Zegro door Bidfood is nog niet hierin verwerkt). De aandelen tellen op tot het subtotaal grossiers.

Voor cijfers of meer achtergrond: rien@more2market.nl, 06-29563296.

Auteur: Steffen van Beek

Gerelateerd nieuws

Omzet horeca mogelijk tien procent hoger dan in 2019

Analyse - Rien de Koning van More2market heeft drie scenario’s opgesteld van te verwachten ontwikkelingen in de Nederlandse horeca. De scenario’s zijn gebaseerd op de cijfers van het Foodservice Instituut Nederland (FSIN) en het CBS. De drie scenario’s laten in alle drie de gevallen een positief beeld zien.

Lees bericht


AH gaat ‘persoonsgerichte maaltijden’ leveren

Formulenieuws  - Albert Heijn start een nieuwe maaltijdservice. Binnenkort verschijnen de eerste bezorgbusjes in het straatbeeld met de tekst ‘Maaltijd Thuis. Met aandacht bereid, met liefde gebracht.’ Het gaat om ‘persoonsgerichte’ maaltijden voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken in de keuken, of op zoek zijn naar gemak, aldus AH.

Lees bericht
FSIN: Groothandels sorteren voor op digitale toekomst

Groothandels – De coronacrisis heeft er in 2020 en 2021 flink ingehakt bij de groothandels. De omzetcijfers van groothandels staan als gevolg van de coronaperiode fors onder druk. Daarnaast heeft de grossiersmarkt te maken met meer vraag naar duurzaamheid en toenemende schaarste. Een datagedreven bedrijfsvoering moet uitkomst bieden.

Lees bericht

FSIN en Paul van Oers starten samen foodservice opleiding

Opleiding – Inga Blokker, directeur Foodservice Instituut Nederland (FSIN) en The Food Research Company, en Paul van Oers van Hello Paul en Hotel Management School Maastricht, starten samen een vijfdaagse opleiding voor foodprofessionals: Foodservice Strategics. De opleiding moet foodprofessionals toerusten op de snel veranderende toekomst van de foodsector.

Lees bericht© 2022 FoodClicks.

  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Cookie beleid