QBTEC onder vuur door lekkende HR-gasketels van Kiremko


Fastservice – ProFri, de belangenorganisatie van professionele frituurders, heeft de strijd aangebonden met bakwandenproducent QBTEC in Woerden. De bakwanden van het merk Kiremko van deze producent zouden verhoudingsgewijs te vaak frituurolie lekken. Sterker nog, verkennend onderzoek gaf sterke aanwijzing dat ‘het niet de vraag is of de bakwanden gaan lekken, maar wanneer’. Volgens salesmanager Oscar Muis van QBTEC kloppen de onderzoeksresultaten van ProFri niet. 'Geen idee welk belang er achter de aantijgingen zit.' Het onderzoek naar de lekkende bakwanden loopt al vanaf 2016, laat ProFri-voorman Frans van Rooij weten. Na diverse klachten van leden en berichten over het probleem op social media is uitvoerig onderzoek gedaan naar het euvel. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de HR-gasketel van het merk Kiremko significant vaker problemen van lekkage geaft dan de bakwanden van andere producenten. Ook beduidend vaker dan alle andere bakwandenmerken van QBTEC, te weten Smitto en Perfecta. Gebrek blijft De constateringen waren voor ProFri aanleiding de resultaten voor te leggen aan QBTEC. De fabrikant heeft bevestigd dat het aantal klachten en garantieclaims met betrekking tot lekkende ketels hoog is, maar bestrijdt dat het aantal te hoog is. Volgens ProFri heeft de fabrikant het ontwerp van de ketels een tweetal keren aangepast, maar is gebleken dat die aanpassingen het lekkageprobleem niet hebben verholpen. Ook deze nieuwe ketels tonen hetzelfde gebrek. Alleen op een iets andere plaats. ProFri stelt: 'Vorig jaar heeft de fabrikant het ontwerp opnieuw aangepast, maar of er nu geen lekkages meer ontstaan door het nieuwe ontwerp is niet bekend en moet de tijd uitwijzen. Volgens Muis is er binnen QBTEC een afdeling aanwezig die vijf dagen in de week bezig is met productoptimalisaties - want elk probleem is er ééntje teveel - dus in de afgelopen jaren zijn er meerdere aanpassingen aan verschillende onderdelen van de frituurinstallies geweest. Ook in België problemen ProFri heeft in de tussentijd ook kennis genomen van een technisch onderzoek naar de lekkages van de ketels van het merk Kiremko bij frituurondernemers in België. Dit onderzoek is uitgevoerd door een deskundige in opdracht van de (inmiddels voormalige) Belgische dealer van Kiremko. Deze heeft vastgesteld dat ook de in België geleverde Kiremko ketels bodemlekkages vertonen. Tevens heeft deze deskundige vastgesteld dat er een verband bestaat tussen de vorm, omvang en posities van de lekken ten opzichte van de positie van de branders. Dit onderzoek wordt door QBTEC niet erkend, omdat er grote twijfels zijn over de deskundigheid van de onderzoeker. Eind vorig jaar bezocht het bestuur van ProFri een opslagruimte van de Belgische dealer, waar honderden ketels van Kiremko zijn opgeslagen. De vereniging heeft vastgesteld dat deze ketels lekkages op dezelfde plaats vertonen. Naar alle waarschijnlijkheid is het probleem daarmee voor de producent fors groter, want Qbtec levert de bakwanden van Kiremko internationaal uit en niet alleen aan Nederland en België. Muis legt die zaken ter zijde: "Die voormalige dealer heeft gemiddeld jaarlijks 100 bakwanden per jaar geinstalleerd met gemiddels vier ketels en als  je dat aantal in relatie brengt met de aantallen die dus zijn geleverd de afgelopen twintig jaar dan kun je dus een hele hoop gasketels laten zien. Zo'n ruimte met zoveel gasketels zegt dus niets." Vervolgonderzoek ProFri voert op dit moment een vervolgonderzoek uit op het eerder gedane verkennende onderzoek om meer gegevens over de lekkende HR-gasketels van Kiremko te verzamelen. Omdat de zaak juridisch ingewikkeld ligt en ondernemers graag willen weten op welke garantieregeling zij kunnen rekenen, wordt is dit vervolgonderzoek noodzakelijk. Volgens Muis kan er over de garantieregeling nooit onduidelijkheid ontstaan, omdat er vanaf 1998 al een duidelijke garantieregeling ligt. Tijdens de komende algemene ledenvergadering van ProFri, dat op maandag 24 september a.s. in Houten wordt georganiseerd, worden de resultaten van beide onderzoeken verder toegelicht en is er voor de leden van ProFri gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze bijeenkomst is gezien het belang van de kwestie ook toegankelijk voor de niet-leden van ProFri. Binnen QBTEC was aanvankelijk niemand voor commentaar beschikbaar in verband met een bedrijfssluiting tijdens de vakantieperiode, maar dat is vandaag gecorrigeeerd door een reactie van salesmanager Oscar Muis. Dat het bericht van ProFri op dit moment naar buitenkomt is toeval en hangt samen met een reactie die QBTEC vlak de vakantie heeft afgegeven. Volgens QBTEC zou eind deze maand een vervolggesprek worden gehouden met ProFri. De belangenorganisatie vindt vooralsnog de resultaten van het verkennend onderzoek en van het onderzoek van de Belgische deskundige dusdanig alarmerend, dat de vereniging niet langer kon wachten met het naar buitenbrengen van de bevindingen. Ook in verband met de jaarvergadering die volgende maand plaatsvindt in Houten. (Laatste update: 2-8-2018: 15.28 uur) Bron: @FoodClicks Fastservice – ProFri, de belangenorganisatie van professionele frituurders, heeft de strijd aangebonden met bakwandenproducent QBTEC in Woerden. De bakwanden van het merk Kiremko van deze producent zouden verhoudingsgewijs te vaak frituurolie lekken. Sterker nog, verkennend onderzoek gaf sterke aanwijzing dat ‘het niet de vraag is of de bakwanden gaan lekken, maar wanneer’. Volgens salesmanager Oscar Muis van QBTEC kloppen de onderzoeksresultaten van ProFri niet. 'Geen idee welk belang er achter de aantijgingen zit.' Het onderzoek naar de lekkende bakwanden loopt al vanaf 2016, laat ProFri-voorman Frans van Rooij weten. Na diverse klachten van leden en berichten over het probleem op social media is uitvoerig onderzoek gedaan naar het euvel. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de HR-gasketel van het merk Kiremko significant vaker problemen van lekkage geaft dan de bakwanden van andere producenten. Ook beduidend vaker dan alle andere bakwandenmerken van QBTEC, te weten Smitto en Perfecta. Gebrek blijft De constateringen waren voor ProFri aanleiding de resultaten voor te leggen aan QBTEC. De fabrikant heeft bevestigd dat het aantal klachten en garantieclaims met betrekking tot lekkende ketels hoog is, maar bestrijdt dat het aantal te hoog is. Volgens ProFri heeft de fabrikant het ontwerp van de ketels een tweetal keren aangepast, maar is gebleken dat die aanpassingen het lekkageprobleem niet hebben verholpen. Ook deze nieuwe ketels tonen hetzelfde gebrek. Alleen op een iets andere plaats. ProFri stelt: 'Vorig jaar heeft de fabrikant het ontwerp opnieuw aangepast, maar of er nu geen lekkages meer ontstaan door het nieuwe ontwerp is niet bekend en moet de tijd uitwijzen. Volgens Muis is er binnen QBTEC een afdeling aanwezig die vijf dagen in de week bezig is met productoptimalisaties - want elk probleem is er ééntje teveel - dus in de afgelopen jaren zijn er meerdere aanpassingen aan verschillende onderdelen van de frituurinstallies geweest. Ook in België problemen ProFri heeft in de tussentijd ook kennis genomen van een technisch onderzoek naar de lekkages van de ketels van het merk Kiremko bij frituurondernemers in België. Dit onderzoek is uitgevoerd door een deskundige in opdracht van de (inmiddels voormalige) Belgische dealer van Kiremko. Deze heeft vastgesteld dat ook de in België geleverde Kiremko ketels bodemlekkages vertonen. Tevens heeft deze deskundige vastgesteld dat er een verband bestaat tussen de vorm, omvang en posities van de lekken ten opzichte van de positie van de branders. Dit onderzoek wordt door QBTEC niet erkend, omdat er grote twijfels zijn over de deskundigheid van de onderzoeker. Eind vorig jaar bezocht het bestuur van ProFri een opslagruimte van de Belgische dealer, waar honderden ketels van Kiremko zijn opgeslagen. De vereniging heeft vastgesteld dat deze ketels lekkages op dezelfde plaats vertonen. Naar alle waarschijnlijkheid is het probleem daarmee voor de producent fors groter, want Qbtec levert de bakwanden van Kiremko internationaal uit en niet alleen aan Nederland en België. Muis legt die zaken ter zijde: "Die voormalige dealer heeft gemiddeld jaarlijks 100 bakwanden per jaar geinstalleerd met gemiddels vier ketels en als  je dat aantal in relatie brengt met de aantallen die dus zijn geleverd de afgelopen twintig jaar dan kun je dus een hele hoop gasketels laten zien. Zo'n ruimte met zoveel gasketels zegt dus niets." Vervolgonderzoek ProFri voert op dit moment een vervolgonderzoek uit op het eerder gedane verkennende onderzoek om meer gegevens over de lekkende HR-gasketels van Kiremko te verzamelen. Omdat de zaak juridisch ingewikkeld ligt en ondernemers graag willen weten op welke garantieregeling zij kunnen rekenen, wordt is dit vervolgonderzoek noodzakelijk. Volgens Muis kan er over de garantieregeling nooit onduidelijkheid ontstaan, omdat er vanaf 1998 al een duidelijke garantieregeling ligt. Tijdens de komende algemene ledenvergadering van ProFri, dat op maandag 24 september a.s. in Houten wordt georganiseerd, worden de resultaten van beide onderzoeken verder toegelicht en is er voor de leden van ProFri gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze bijeenkomst is gezien het belang van de kwestie ook toegankelijk voor de niet-leden van ProFri. Binnen QBTEC was aanvankelijk niemand voor commentaar beschikbaar in verband met een bedrijfssluiting tijdens de vakantieperiode, maar dat is vandaag gecorrigeeerd door een reactie van salesmanager Oscar Muis. Dat het bericht van ProFri op dit moment naar buitenkomt is toeval en hangt samen met een reactie die QBTEC vlak de vakantie heeft afgegeven. Volgens QBTEC zou eind deze maand een vervolggesprek worden gehouden met ProFri. De belangenorganisatie vindt vooralsnog de resultaten van het verkennend onderzoek en van het onderzoek van de Belgische deskundige dusdanig alarmerend, dat de vereniging niet langer kon wachten met het naar buitenbrengen van de bevindingen. Ook in verband met de jaarvergadering die volgende maand plaatsvindt in Houten. (Laatste update: 2-8-2018: 15.28 uur) Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

Gerelateerd nieuws© 2022 FoodClicks.

  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Cookie beleid