Belang kantineomzet groot bij voetbalclubs


Sportkantines moeten dicht

Sportkantine - Voetbalkantines halen zo’n veertig procent van hun inkomsten uit de kantine. Bij alle andere Nederlandse sportverenigingen ligt dat percentage fors lager. De inkomsten van sportclubs bedroegen in 2018 ruim 1,2 miljard euro. Meer dan de helft van die inkomsten zijn contributies, les- en entreegelden en dat aandeel neemt toe, zo onderzocht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Veldsporten hebben vaker een sportkantine tot hun beschikking waarmee inkomsten zijn te genereren, dan andere verenigingen. Gemiddeld heeft 41 procent van alle sportclubs een clubhuis. De kantineverkopen zijn overigens de afgelopen jaren licht dalend.

Golfvereniging hoogste inkomsten

De gemiddelde inkomsten per sportclub bedroegen bijna 46 duizend euro in 2018. Ten opzichte van 2000 zijn deze gemiddelde inkomsten anderhalf keer zo hoog. Golfverenigingen hebben gemiddeld de hoogste inkomsten: bijna 420 duizend euro. De categorie overige binnensportclubs, zoals denksport, kegelen, darten en biljarten met 7.311 euro de laagste. Tussen 2000 en 2018 wisten veldsportclubs, zoals rugby- en hockeyclubs, hun inkomsten ruim te verdubbelen.

Vanaf 2009 liggen de inkomsten van sportclubs en –verenigingen (exclusief watersport, betaald voetbal en uitsluitend professionele sportploegen) rond 1,2 miljard euro, aldus het CBS. In 2018 werd dit bedrag opgebracht door minder clubs én minder leden. In 2018 telde Nederland 26.510 sportclubs met gemiddeld 192 leden; in 2009 waren er 28.700 clubs met gemiddeld 196 leden.

Buitensportclubs hebben vele malen grotere inkomsten en uitgaven dan binnensportclubs. In 2018 werd 82 procent van de totale inkomsten van sportclubs gerealiseerd door clubs in een buitensport, zoals veldvoetbal, tennis, hockey en honkbal. Hun inkomsten bedroegen bijna 1 miljard euro. Ruim twee vijfde van de inkomsten van buitensportclubs werd opgebracht door veldvoetbalverenigingen (exclusief betaald voetbal).

Exploitant

Binnensportclubs zoals volleybal-, basketbal- en zwemclubs zijn vooral afhankelijk van inkomsten uit contributies, les- en entreegelden (74 procent). Dat komt vooral omdat deze verenigingen de kantine meestal niet in eigen beheer hebben. Bij de verenigingen met een exploitant vloeit slechts 7 procent van de inkomsten naar de clubkas. De kantines en clubhuizen van buitensportclubs brachten in 2018 259 miljoen euro op, wat neerkomt op 26 procent van hun totale inkomsten.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

Gerelateerd nieuws

PLUS geeft clubs en verenigingen steuntje in de rug

Steun –Na een jaar vol maatregelen en beperkingen organiseert Plus supermarkten dit najaar een spaaractie om het verenigingsleven in Nederland een steuntje in de rug te geven. Clubs en verenigingen kunnen zich hiervoor aanmelden bij hun lokale PLUS supermarkt.

Lees berichtAantal volwassen rokers en overmatige drinkers gedaald in 2020

Marktanalyse - In 2020 gaf 20 procent van de volwassenen aan wel eens te roken, in 2019 was dit nog bijna 22 procent. Van de 18-plussers was 7 procent een overmatige drinker, een lichte daling ten opzichte van 2019. Het aandeel zware drinkers bleef gelijk, evenals het aandeel volwassenen met overgewicht en obesitas. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2020 van het CBS, in samenwerking met...

Lees bericht

CBS: Groei in horecazaken ondanks corona

Analyse - Ondanks de sterke terugval van de bedrijfsoprichtingen in de horeca in het tweede en derde kwartaal van 2020 steeg het aantal horecabedrijven vorig jaar met 5,2 procent, iets langzamer weliswaar dan in 2019 (6,2 procent), maar nog altijd aanzienlijk. Dit is waarschijnlijk niet los te zien van de coronasteun door de overheid en het daarmee samenhangende lage aantal bedrijfsopheffingen vanaf het tweede...

Lees berichtCBS: Laagste aantal faillissementen in ruim 21 jaar

Marktcijfers - Het aantal failliet verklaarde bedrijven, voor zittingsdagen gecorrigeerd, is gedaald. Er zijn in oktober zelfs 12 bedrijven minder failliet verklaard dan in september. Het CBS geeft zelfs aan dat het aantal uitgesproken faillissementen op het laagste niveau zit van de afgelopen 21 jaar.

Lees bericht© 2021 FoodClicks.

  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Cookie beleid