'Driekwart horecabeslissers heeft vertrouwen in beleid, maar 27% vreest sluiting'


Analyse – Hoewel meer dan een kwart van de cafetaria-  en horecaondernemers verwacht dat als de coronamaatregelen langer dan drie maanden aanhoudt, zij in 2021 niet meer bestaan, is het vertrouwen in het overheidsbeleid groot. 73% van de horecabeslissers heeft vertrouwen in het beleid dat de Nederlandse overheid op dit moment voert.

Binnen restaurants (77%) ligt het vertrouwen iets hoger dan binnen cafetaria’s (70%). Beslissers geven aan vertrouwen te hebben in de gekozen aanpak: de overheid maakt beslissingen op basis van experts en een totale lockdown is (nog) niet aan de orde. Er bestaan wel grote twijfels over hoe lang de maatregelen gaan aanhouden en welke gevolgen dit zal hebben voor de horecamarkt. De angst is groot dat er bedrijven zullen omvallen.

De resultaten zijn afkomstig van Foodservice Denktank, een samenwerking tussen he bureau Marketing4Results en Sligro. Binnen de cafetaria- en horecabedrijven is onderzoek gedaan naar het vertrouwen dat zij hebben in de toekomst en de mogelijkheden die zij zien voor hun bedrijf in relatie tot de maatregelen die genomen moeten worden oom de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Grootste zorg gezondheid

Beslissers hebben veel zorgen over hun eigen gezondheid, maar nog meer over de gezondheid van de (kwetsbare) mensen om hen heen en het personeel in de zaak. Daarnaast bestaat er veel onzekerheid over hoe lang de huidige maatregelen gaan duren en welke gevolgen dit voor de economie en de eigen zaak gaat hebben (bestaat mijn zaak straks nog wel?). Zorgen om personeel en de kosten die daarmee gemoeid zijn, hebben beslissers nu (nog) niet. De overgrote meerderheid geeft aan om personeel (ook korte contracten) zo lang mogelijk te behouden indien mogelijk. Mochten de maatregelen nog veel langer aanhouden, kan dit wel noodzakelijk worden.

Drie maanden

Mochten de maatregelen langer aanhouden dan de aangekondigde drie weken, dan houden horecabedrijven het gemiddeld nog drie maanden vol. Echter, 18% geeft aan het slechts drie weken of minder vol te kunnen houden. Cafetariabeslissers geven gemiddeld aan het langer vol te kunnen houden (14 weken) dan hun collega’s vanuit de restaurantmarkt (10 weken). Dit heeft onder andere te maken met grote verschillen tussen beide segmenten in de verwachting over omzetverlies over 2020.

Omzetterugval

De gemiddelde cafetaria verwacht €45.000,- minder omzet te genereren, terwijl restaurants het verlies voor dit jaar gemiddeld op €107.500,- inschatten. Op basis van deze cijfers schat 27% van de beslissers in dat de kans groot is dat zij met hun zaak in 2021 niet meer bestaan.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

Gerelateerd nieuws

Aantal bezoeken buitenshuis nog boven niveaus eerste lockdown

Analyse – De Horeca – inclusief de segmenten  fastservice, vervoer en catering - liggen tezamen -38% lager in P11 (week 41 tot en met  week 44),  in vergelijking met de zelfde periode in voorgaande jaren. Cumulatief gezien tot en met periode P11 is dit -33%. In p4 en P5 lag dit gemiddeld op -56%.

Lees bericht


Gelderland stelt 1 miljoen beschikbaar voor getroffen ondernemers

Overheid - De provincie Gelderland gaat ondernemers in de horeca-, toerisme- en vrijetijdsector extra helpen door 1 miljoen euro beschikbaar te stellen. De door de coronamaatregelen getroffen bedrijven in deze sectoren kunnen met de voucherregeling ‘Steuntje in de rug’ een bedrag tot 5000 euro inzetten voor adviesdiensten en ondersteuning.

Lees bericht


UFS en Orbisk strijden samen tegen voedselverspilling

Voedselverspilling - Unilever Food Solutions (UFS) en voedselafvalmonitor Orbisk gaan gezamenlijk strijden tegen voedselverspilling in de horeca. De samenwerking sluit aan bij Unilevers ‘Future Foods’ plan, dat de milieu-impact van de voedselketen moet verminderen en mensen gaat helpen met de transitie naar gezondere voedingspatronen.

Lees bericht


Horeca blijft dicht, misschien begin december kleine tussenstap

Corona – ‘De cijfers zijn lager, maar nog altijd te hoog’, met die woorden maakten minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid duidelijk dat het de goede kant opgaat, maar niet goed genoeg om de maatregelen al te veel te versoepelen. In ieder geval niet voor de horeca. Berekeningen over de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames geven aan dat er...

Lees bericht
© 2020 FoodClicks.

  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Cookie beleid